Psalms 114

(Алилуия.)

1 Р адвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми;

2 a  наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни.

3 b  Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и скръб.

4 Тогава призовавах името Господне: Господи! избави душата ми.

5 c  Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.

6 d  Господ пази простодушните: аз бях изнемогнал, и Той ми помогна.

7 Върни се, душо моя, в твоя покой, защото Господ ти стори добро.

8 e  Ти избави душата ми от смърт, очите ми – от сълзи, и нозете ми – от препъване.

9 Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.
Copyright information for BulOrth