Psalms 117

(Алилуия.)

1 a  С лавете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

2 Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

3 Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

4 Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

5 b  В утеснението си викнах към Господа, – и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

6 c  Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?

7 d  Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.

8 e  По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек,

9 По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.

10 Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих;

11 f  обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

12 g  Обиколиха ме, както пчели обикалят (мед) , и угаснаха като огън в тръне: с името Господне аз ги повалих.

13 Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.

14 h  Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.

15 Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа твори сила!

16 Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!

17 i  Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

18 j  Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.

19 k  Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.

20 Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.

21 Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.

22 l  Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:

23 това е от Господа, и е дивно в очите ни.

24 Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.

25 О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни!

26 m  Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.

27 Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника.

28 Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям. (Ще Те славя, защото Ти ме послуша и стана мое спасение.)

29 n  Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.
Copyright information for BulOrth