Psalms 121

Песен на възлизане. Давидова.

1 З арадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.

2 Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, –

3 a  Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,

4 където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.

5 b  Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.

6 c  Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!

7 Да бъде мир в твоите стени, добруване – в твоите чертози!

8 Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!

9 d  Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Copyright information for BulOrth