Psalms 122

Песен на възлизане.

1 a  П одигам очи към Тебе, Който живееш на небесата!

2 b  Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува.

3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение;

4 c  доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Copyright information for BulOrth