Psalms 124

Песен на възлизане.

1 a  К ойто се надява Господу, е като планина Сион, – няма да се помръдне: той пребъдва вечно.

2 Планините са около Иерусалим, а Господ е около Своя народ отсега и навеки.

3 b  Защото (Господ) няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието.

4 c  Господи, прави добро на добрите и на правите по сърце.

5 d  А които се отклоняват по свои криви пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!
Copyright information for BulOrth