Psalms 125

Песен на възлизане.

1 a  К огато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:

2 тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение; тогава между народите се говореше: „велико нещо извърши Господ над тях!“

3 b  Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.

4 c  Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.

5 Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

6 d  Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Copyright information for BulOrth