Psalms 126

Песен на възлизане. Соломонова.

1 a  А ко Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите ѝ; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.

2 b  Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.

3 c  Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.

4 Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

5 Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Copyright information for BulOrth