Psalms 127

Песен на възлизане.

1 a  Б лажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!

2 b  Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!

3 c  Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза:

4 d  тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа!

5 e  Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си;

6 f  ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
Copyright information for BulOrth