Psalms 129

Песен на възлизане.

1 a  О т дън душа викам към Тебе, Господи.

2 b  Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.

3 c  Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи?

4 d  Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.

5 Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.

6 e  Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото.

7 Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,

8 f  и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.
Copyright information for BulOrth