d Пс. 113:11 . Дан. 4:32 .
f Изх. 12:29 . Пс. 77:51 .
g Числ. 21:21 и нат.
i Пс. 113:12 .
j Прем. 15:15 .

Psalms 134

Алилуия.

1 a  Х валете името Господне, хвалете раби Господни,

2 които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.

3 b  Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото това е сладостно,

4 c  защото Господ Си избра Иакова, Израиля за Свое достояние.

5 Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.

6 d  Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бездни;

7 e  издига облаци от краищата на земята, прави светкавици при дъжд, извежда вятър из Своите скривалища.

8 f  Той порази първородните в Египет от човек до добитък,

9 прати личби и чудеса всред тебе, Египте, върху фараона и върху всичките му раби,

10 g  порази много народи и изтреби силни царе:

11 h  Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, и всички царства ханаански;

12 и земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израиля.

13 Господи, Твоето име е вечно; Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

14 Защото Господ ще съди Своя народ и ще се смили над Своите раби.

15 i  Езическите идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце:

16 j  имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат;

17 имат уши, ала не чуват, и в устата им няма дишане.

18 k  Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, и всеки, който се тям надява.

19 Доме Израилев, благословете Господа! Доме Ааронов, благословете Господа!

20 Доме Левиев, благословете Господа! Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!

21 l  Благословен от Сион Господ, Който живее в Иерусалим! Алилуия.
Copyright information for BulOrth