Psalms 135

(Алилуия.)

1 a  С лавете Господа, защото Той е благ, защото е вечна милостта Му.

2 b  Славете Бога на боговете, защото е вечна милостта Му.

3 Славете Господа на господарите, защото е вечна милостта Му;

4 c  Оногова, Който едничък прави велики чудеса, защото е вечна милостта Му;

5 d  Който премъдро сътвори небесата, защото е вечна милостта Му;

6 e  Който утвърди земята върху водите, защото е вечна милостта Му;

7 f  Който сътвори великите светила, защото е вечна милостта Му;

8 g  слънцето – да управлява деня, защото е вечна милостта Му;

9 луната и звездите – да управляват нощта, защото е вечна милостта Му;

10 h  Който порази Египет в неговите първородни, защото е вечна милостта Му;

11 i  и изведе Израиля изсред него, защото е вечна милостта Му;

12 j  с крепка ръка и простряна мишца, защото е вечна милостта Му;

13 k  Който раздели Червено море, защото е вечна милостта Му;

14 l  и преведе посред него Израиля, защото е вечна милостта Му;

15 m  и хвърли фараона с войската му в Червено море, защото е вечна милостта Му;

16 Който преведе Своя народ през пустинята, защото е вечна милостта Му;

17 Който порази велики царе, защото е вечна милостта Му;

18 и уби силни царе, защото е вечна милостта Му;

19 n  Сихона, цар аморейски, защото е вечна милостта Му;

20 o  и Ога, цар васански, защото е вечна милостта Му;

21 и даде земята им за наследие, защото е вечна милостта Му;

22 за наследие на Своя раб Израиля, защото е вечна милостта Му;

23 Който си спомни за нас в нашето унижение, защото е вечна милостта Му;

24 и ни избави от враговете ни, защото е вечна милостта Му;

25 p  дава храна на всяка плът, защото е вечна милостта Му.

26 Славете Бога Небесний, защото е вечна милостта Му.
Copyright information for BulOrth