Psalms 136

1 a  П ри реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;

2 на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи.

3 Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни песни сионски.

4 Как да пеем Господня песен на чужда земя?

5 b  Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми;

6 нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие.

7 c  Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!

8 Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!

9 d  Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!
Copyright information for BulOrth