Psalms 146

(Алилуия.)

1 a  Х валете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно, – хвала достойна.

2 b  Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израиля.

3 c  Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби;

4 d  изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им.

5 e  Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му – неизмерим.

6 f  Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.

7 Пейте поред славословие Господу: пейте с гусли на нашия Бог.

8 g  Той покрива небето с облаци, приготвя за земята дъжд, прави да расте по планините трева (и злак човеку за полза) ;

9 h  дава на добитъка храната му и на малките вранчета, които викат към Него.

10 Не на конската сила Той гледа, нито към бързината на човешките нозе благоволи;

11 i  Господ благоволи към ония, които Му се боят, към ония, които се уповават на Неговата милост.
Copyright information for BulOrth