Psalms 147

(Алилуия.)

1 Х вали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог,

2 защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите синове сред тебе;

3 a  утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища;

4 праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви;

5 b  дава сняг като вълна; сипе скреж като пепел;

6 хвърля градушката Си на късове; пред Неговия мраз кой ще устои?

7 c  Прати словото Си, и всичко се разтапя; духне с вятъра Си, и води потекат.

8 d  Той яви Своето слово Иакову, Своите наредби и Своите съдби – Израилю.

9 e  На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. Алилуия.
Copyright information for BulOrth