Psalms 148

(Алилуия.)

1 a  Х валете Господа от небесата, хвалете Го във висините.

2 b  Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови войнства.

3 Хвалете Го, слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди.

4 c  Хвалете Го, небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата.

5 d  Нека хвалят името на Господа, защото Той (каза – и се създадоха,) заповяда и се сътвориха;

6 постави ги за вечни векове; даде наредби, които няма да се нарушат.

7 Хвалете Господа от земята, вие, големи риби и всички бездни,

8 e  огън и град, сняг и мъгла, и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

9 планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри,

10 зверове и всеки добитък, влечуги и птици крилати,

11 f  земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,

12 момци и девойки, старци и деца –

13 g  всички да хвалят името на Господа; защото само Неговото име е възвеличено, Неговата слава е на небесата и на земята.

14 Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. Алилуия.
Copyright information for BulOrth