Psalms 15

Давидова песен.

1 П ази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

2 Казах Господу: Ти си Господ мой; моите блага Тебе са непотребни.

3 a  Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание.

4 b  Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове; аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена.

5 c  Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий.

6 Междите ми се паднаха по хубави места, и наследието ми е приятно за мене.

7 Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.

8 Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя.

9 Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда,

10 d  защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление,

11 e  Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница навеки.
Copyright information for BulOrth