Psalms 16

Молитва Давидова.

1 a  Ч уй, Господи, правдата (ми) , послушай вика ми, приеми молба от нелъжливи уста.

2 От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата.

3 b  Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери; устата ми не отстъпват от мислите ми.

4 В човешките дела, по думата на устата Ти, аз се пазех от пътищата на притеснителя.

5 c  Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.

6 Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото Си към мене, чуй моите думи.

7 Яви чудната Си милост, Ти, Който надяващите се (Тебе) спасяваш от ония, които се противят на Твоята десница;

8 d  пази ме като зеница на око; скрий ме в сянката на Твоите крила

9 от лицето на нечестивците, които ме нападат, – от враговете на душата ми, които ме окръжават:

10 e  те се затвориха в тлъстината си, надменно говорят с устата си.

11 Сега на всяка наша крачка ни окръжават; те устремиха очите си, за да ме повалят на земята.

12 Те са като лъв, който жадува за плячка, – като лъвче, което стои на потайни места.

13 Стани, Господи, предупреди ги, повали ги. Избави с меча Си душата ми от нечестивеца;

14 чрез Твоята ръка, Господи, избави я от човеците на света, чийто дял е в тоя живот, и чиято утроба пълниш от Твоите съкровищници; синовете им са сити и ще оставят остатък на децата си.

15 f  Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице; кога се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
Copyright information for BulOrth