Psalms 18

Началнику на хора. Псалом Давилов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 18:1-2.
c  Н ебесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.

3 Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.

4 Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.

5 d  Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. В тях Той е поставил жилище за слънцето,

6 и то излиза като жених из брачния си чертог, радва се като исполин да измине пътя си:

7 e  от края на небесата е изходът му, и шествието му до другия им край, и от неговата топлина нищо се не укрива.

8 f  Законът на Господа е съвършен укрепява душата; откровението Господне е вярно – простите прави мъдри.

9 g  Господните повеления са праведни веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите.

10 Страхът Господен е чист – пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина всички са праведни;

11 h  те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед;

12 и Твоят раб бива опазван от тях; в тяхното спазване е великата награда.

13 Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти,

14 и от умишлените удържи раба Си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение.

15 i  Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!
Copyright information for BulOrth