Psalms 19

Началнику на хора. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 19:1-2.
c  Д а те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Иаковов.

3 Да ти прати помощ от светилището и от Сион да те подкрепи.

4 Да си спомни всички твои жертвени приноси и твоето всесъжение да направи тучно.

5 d  Да ти даде (Господ) , каквото ти сърце желае, и всички твои намерения да изпълни.

6 e  Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. Да изпълни Господ всички твои молби.

7 Сега познах, че Господ спасява Своя помазаник, отговаря му от светите Си небеса с мощта на Своята спасяваща десница.

8 f  Едни – с колесници, други – с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим;

9 те се поколебаха и паднаха, а ние станахме и стоим прави.

10 Господи, спаси царя и чуй ни, когато викаме (към Тебе) !
Copyright information for BulOrth