Psalms 2

Псалом Давидов.

1 a  З ащо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?

2 Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.

3 „Да разкъсаме – казват – техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.“

4 b  Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.

5 Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:

6 c  „Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;

7 d  ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих
2:7 6 и 7 стих според превода на 70 те: „Аз съм поставен от Него Цар над Сион, Неговата света планина, да възвестя повелята Господня: Господ Ми каза: Син Мой си Ти, Аз днес Те родих.“
;

8 f  искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя за Твое владение.

9 g  Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.“

10 h  И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!

11 Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.

12 i  Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.
Copyright information for BulOrth