Psalms 24

Псалом Давидов.

1 a  К ъм Тебе, Господи, въздигам душата си.

2 Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя (навеки) , да не тържествуват над мене враговете ми,

3 b  да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе; да се посрамят ония, които вършат беззаконие без причина.

4 c  Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.

5 Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден.

6 d  Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека.

7 e  Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи!

8 f  Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя,

9 насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища.

10 g  Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му.

11 h  Заради твоето име, Господи, прости греха ми, защото е голям.

12 Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да избере.

13 i  Неговата душа ще пребъде в добро, и неговото семе ще наследи земята.

14 j  Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет.

15 k  Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми.

16 Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен.

17 l  Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди.

18 Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове.

19 m  Погледни моите врагове, колко много са те и с каква върла омраза ме мразят.

20 Запази душата ми и ме избави, та да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам.

21 Непорочност и правота да ме пазят, защото на Тебе се надявам.

22 Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.
Copyright information for BulOrth