c Пс. 118:128 .
f Пс. 21:23 .

Psalms 25

Псалом Давидов.

1 О тсъди ме, Господи, понеже ходих непорочно и, като се уповавам на Господа, няма да се поклатя.

2 a  Изкуси ме, Господи, изпитай ме; разтопи моите вътрешности и моето сърце;

3 защото Твоята милост е пред очите ми, и аз ходих в Твоята истина,

4 b  с люде лъжливи не седях и с коварни няма да отида;

5 c  намразих сборището на злонамерените, и с нечестивци няма да седна;

6 d  ще умивам ръцете си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти, Господи,

7 за да възвестявам с хвалебен глас и да разказвам всички Твои чудеса.

8 e  Господи, обикнах обиталището на Твоя дом и мястото, дето живее Твоята слава.

9 Не погубвай душата ми с грешници и живота ми с кръвници,

10 в чиито ръце има злодейство, и чиято десница е пълна с подкупи.

11 Аз пък ходя в своята непорочност; избави ме (Господи) и помилуй ме.

12 f  Ногата ми стои на прав път; в събранията ще благославям Господа.
Copyright information for BulOrth