Psalms 27

Псалом Давидов.

1 a  К ъм Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене, та да не би при Твоето безмълвие да се уподобя на слизащ в гроб.

2 b  Чуй гласа на моите молби, кога викам към Тебе, кога дигам ръце към светия Твой храм.

3 c  Не ме погубвай с нечестивци и със злосторници, които с ближните си говорят за мир, а на сърце имат зло.

4 d  Въздай им според техните дела, според техните зли постъпки; според делата на техните ръце им въздай, дай им, каквото са заслужили.

5 e  Задето те не са внимателни към делата на Господа и към делото на ръцете Му, Той ще ги съсипе и няма да ги въздигне.

6 Благословен Господ, защото Той чу гласа на молбите ми.

7 f  Господ е моя крепост и мой щит; Нему се уповаваше сърцето ми, и Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва; аз ще Го прославя с моята песен.

8 g  Господ е крепост на Своя народ и спасителна защита на Своя помазаник.

9 Спаси народа Си и благослови наследството Си; паси ги и ги въздигай навеки!
Copyright information for BulOrth