Psalms 28

Псалом Давидов. (Кога се завършва празник Шатри.)

1 a  В ъздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест,

2 въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище.

3 b  Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ загърмя над големите води.

4 Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен.

5 c  Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри ливански

6 d  и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион – като млад еднорог.

7 Гласът Господен секне огнен пламък.

8 Гласът Господен разтърсва пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес.

9 e  Гласът Господен освобождава бременни кошути и оголва гори; и в храма Му всичко възвестява Неговата слава.

10 f  Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки.

11 Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ.
Copyright information for BulOrth