Psalms 29

Псалом Давидов; песен при обновяване дома.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 29:1-2.
c  d  Щ е Те възхваля, Господи, задето ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

3 e  Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.

4 f  Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи, за да не сляза в гроба.

5 g  Пейте Господу, светии Негови, славете паметта на Неговата светиня,

6 h  защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: вечер настъпва плач, а сутрин – радост.

7 i  И аз си думах в своята доброчестина: няма да се поколебая навеки.

8 По благоволението Си, Господи, Ти укрепи моята планина; но скри лицето Си, и аз се смутих.

9 Тогава към Тебе, Господи, виках и Господа (моего) молих:

10 j  „каква полза от кръвта ми, кога сляза в гроба? ще Те слави ли прахът? ще възвестява ли той Твоята истина?

11 Чуй, Господи, и помилуй ме; Господи, бъди ми помощник!“

12 И Ти обърна тъгата ми в ликуване, сне от мене вретището и ме препаса с веселие,

13 k  за да Те слави душата ми и да не замлъква. Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!
Copyright information for BulOrth