Psalms 31

Псалом Давидов. Учение.

1 a  Б лажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!

2 b  Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!

3 Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане,

4 c  защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха.

5 d  Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: „ще изповядам Господу моите престъпления“, и Ти сне от мене вината на греха ми.

6 e  Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.

7 f  Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.

8 g  „Ще те вразумя – казва Бог, – ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе.“

9 h  „Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват.“

10 i  Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост окръжава.

11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце.
Copyright information for BulOrth