Psalms 32

(Псалом Давидов)

1 a  Р адвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.

2 b  Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир;

3 c  пейте Му нова песен; пейте Му стройно, с възклицание,

4 защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.

5 Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.

6 d  Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му – цялото им воинство.

7 e  Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове.

8 Нека се бои от Господа цяла земя; да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,

9 f  защото Той рече – и всичко стана; Той заповяда – и всичко се яви.

10 g  Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите (унищожава кроежите на князете) .

11 h  А решението на Господа пребъдва навеки; мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

12 i  Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Си е Той избрал за наследие!

13 j  От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки;

14 от престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята:

15 на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.

16 Не се спасява цар с много войска; голямата сила не ще защити исполина.

17 k  Ненадежден е конят за спасяване, с голямата си сила не ще избави.

18 l  Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му,

19 че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.

20 Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита;

21 m  за Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето име се уповаваме.

22 Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Copyright information for BulOrth