Psalms 38

Началнику на хора, Идитуму. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 38:1-2.
c  d  Р екох си: ще пазя пътищата си, за да не сгреша с езика си, ще обуздавам устата си, додето нечестивият е пред мене.

3 e  Бях ням и безгласен, и мълчах дори за доброто; и скръбта ми се усили.

4 f  Пламна сърцето ми в мене, огън се разгоря в мислите ми; заговорих с езика си:

5 g  кажи ми, Господи, моя край, и какво е числото на моите дни, за да зная, какъв е векът ми.

6 h  Ето, Ти си ми дал дни колкото педя, и векът ми е като нищо пред Тебе. Наистина, пълна суета е всеки човек, който живее.

7 i  Наистина, човек ходи като привидение; напразно се лута, събира и не знае, кому ще се падне то.

8 И сега какво да очаквам, Господи? надеждата ми е на Тебе.

9 Избави ме от всичките ми беззакония, не ме предавай на безумния за охулване.

10 j  Станах ням, не си отварям устата, защото Ти направи това.

11 Отклони от мене Твоите удари, аз изчезвам от Твоята поразяваща ръка.

12 k  Ако чрез изобличения наказваш човека за престъпления, то неговата хубост ще се развали като от молци. Тъй всеки човек е суетен!

13 l  Чуй, Господи, молитвата ми и дай ухо на моите вопли, не бъди безмълвен към моите сълзи, защото съм странник у Тебе и пришълец, както и всичките ми отци.

14 Отстъпи от мене, за да мога да се подкрепя, преди да замина и да ме няма вече.
Copyright information for BulOrth