Psalms 39

Началнику на хора. Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 39:1-2.
Т върдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли;

3 c  извлече ме от страшен ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми;

4 d  и вложи в устата ми нова песен хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, ще се побоят и ще се уповават на Господа.

5 e  Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата!

6 Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса и помисли за нас кой ще се уподоби на Тебе! – бих желал да проповядвам и говоря за тях, но те брой нямат.

7 f  Жертва и принос Ти не пожела; продупчи Ми ушите
39:7 Вместо „продупчи Ми ушите“– в превода на 70-те: „тяло Ми приготви“.
; всесъжение и жертва за грях не поиска.

8 h  Тогава рекох: ето, ида; в книжния свитък е писано за Мене;

9 i  желая да изпълня волята Ти, Боже Мой и Твоят закон е в сърцето Ми.

10 j  Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи.

11 k  Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе, и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото събрание.

12 Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

13 l  защото злини безбройни са ме окръжили; постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога; те са повече от космите на главата ми; моето сърце ме остави.

14 m  Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай ми на помощ.

15 n  Да потънат в стид и срам всички, които искат гибелта на душата ми! Да бъдат върнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло.

16 o  Да се смутят от своя срам ония, които ми говорят: „добре, добре!“

17 Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и ония, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: велик е Господ!

18 p  Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и избавител мой; Боже мой, не закъснявай!
Copyright information for BulOrth