Psalms 4

Началнику на хора. На струнни свирала . Псалом Давидов.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 4:1-2.
c  К ога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми.

3 d  Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате суета и ще търсите лъжа?

4 Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; Господ чува, кога викам към Него.

5 e  Като се гневите, не съгрешавайте: размислете в сърцето си на леглата си, и утихнете.

6 f  Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа.

7 g  Мнозина думат: кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи!

8 Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино (и елей) .

9 h  Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.
Copyright information for BulOrth