Psalms 43

Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 43:1-2.
c  d  Б оже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни:

3 e  Ти с Твоята ръка си изтребил народи, а тях си настанил: поразил си племена и си ги изгонил;

4 f  защото те не с меча си са придобили земята, и не тяхната мишца ги е спасила, а Твоята десница и Твоята мишца, и светлината на Твоето лице, понеже Ти си благоволил към тях.

5 Боже, Царю мой! Ти си същият; дари спасение на Иакова.

6 g  С Тебе, като с рогове, избождаме нашите врагове, в Твое име ще стъпчим с нозе ония, които въстават против нас;

7 h  защото не на моя лък се уповавам, и не моят меч ще ме спаси;

8 но Ти ще ни спасиш от враговете ни и ще посрамиш ония, които ни мразят.

9 С Бога ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно.

10 i  Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш с нашите войски;

11 обърна ни в бягство пред врага, и ония, които ни мразят, ограбват ни.

12 Предаде ни като овци на изядане и ни разпиля между народите;

13 j  продаде народа Си без печалба и не подигна цената му;

14 k  предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на ония, които живеят около нас;

15 направи ни за притча в народите, за кимване с глава между друговерците.

16 Всеки ден моето унижение е пред мене, и срам покрива лицето ми

17 от гласа на хулителя и клеветника, от погледите на врага и отмъстителя:

18 l  всичко това дойде върху нас, ала ние Те не забравихме и Твоя завет не нарушихме.

19 Сърцето ни не отстъпи назад, и стъпките ни се не отклониха от Твоя път,

20 когато ни съкруши в земята на змейовете и ни покри със смъртна сянка.

21 Ако бяхме забравили името на нашия Бог и протегнехме ръце към чужди бог,

22 m  то Бог не щеше ли да подири сметка за това? защото Той знае тайните на сърцето.

23 n  Заради Тебе ни затриват всеки ден, смятат ни за овци, обречени на клане.

24 o  Стани, защо спиш, Господи! пробуди се, не отритвай ни завинаги!

25 p  Защо криеш лицето Си, забравяш скръбта ни и угнетението ни?

26 q  Защото душата ни е унизена до прах, утробата ни е прилепнала о земята.

27 Дигни се нам на помощ, и ни избави поради Твоята милост.
Copyright information for BulOrth