Psalms 45

Началнику на хора. От Кореевите синове. На свирало Аламот. Песен.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 45:1-2.
c  d  Б ог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди,

3 затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати и планините да се преместят в сърцето морско.

4 Нека бучат и се подигат водите им, нека се тресат планините от вълнението им.

5 Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния.

6 e  Бог е всред него; той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро.

7 Разфучаха се народите; дигнаха се царствата: (Всевишният) даде Своя глас, и земята се разтопи.

8 f  Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.

9 g  Дойдете и вижте делата на Господа, – какви опустошения направи Той по земята:

10 h  прекратявайки войните докрай земя, строши лък и пречупи копие, колесници с огън изгори.

11 i  Застанете и познайте, че Аз съм Бог: ще бъда превъзнесен у народите, превъзнесен по земята.

12 j  Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.
Copyright information for BulOrth