Psalms 47

Песен. Псалом. От Кореевите синове.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 47:1-2.
c  В елик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина.

3 d  Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион; на северната ѝ страна е градът на великия Цар.

4 e  В неговите жилища Бог е познат като застъпник:

5 защото, ето събраха се царете и всички минаха покрай него;

6 f  видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг;

7 g  страх и мъка ги обхвана там, като жена, кога ражда;

8 h  с източния вятър Ти съкруши тарсиските кораби.

9 Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог: Бог ще го утвърди навеки.

10 Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм.

11 i  Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята десница е пълна с правда.

12 Да се весели планина Сион, (и) да се радват иудейските дъщери заради Твоите съдби (Господи) .

13 Идете около Сион и го обиколете, пребройте кулите му:

14 обърнете сърцето си към неговите укрепления; разгледайте неговите домове, за да разкажете на бъдещия род,

15 j  защото този Бог е Бог наш на вечни векове: Той ще бъде наш вожд до самата смърт.
Copyright information for BulOrth