Psalms 49

Псалом на Асафа.

1 a  Б ог на боговете, Господ заговори и призовава земята от изгрев-слънце до запад.

2 b  От Сион, връх на красотата, се явява Бог;

3 c  иде нашият Бог, и не в безмълвие: пред Него – всепоядащ огън, и около Него – силна буря.

4 d  Отгоре Той призовава небе и земя, за да съди Своя народ:

5 e  съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.

6 И небесата ще прогласят Неговата правда, защото тоя съдия е Бог.

7 f  Слушай, народе Мой, Аз ще говоря; Израилю, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог.

8 Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене;

9 g  няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове,

10 защото Мои са всички зверове в гората, и добитъкът по хилядите планини;

11 познавам всички птици по планините, и полските животни са пред Мене.

12 h  Ако бих огладнял, не бих казал на тебе, защото Моя е вселената и всичко, що я пълни.

13 Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв?

14 i  Принеси жертва Богу хвала и отдай на Всевишния твоите оброци,

15 j  и Ме призови в скръбен ден; Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.

16 k  А на грешника Бог говори: защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми,

17 l  а сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми?

18 m  кога видиш крадец, сближаваш се с него и с прелюбодейци дружиш;

19 n  устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварство плете;

20 седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син;

21 o  ти върши това, и Аз мълчах; ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти (твоите грехове) .

22 Разберете това вие, които забравяте Бога, за да ви не грабна, – и не ще има избавител.

23 p  Който принася жертва хвала, той Ме почита, и който следи своя път, нему ще явя Божие спасение.
Copyright information for BulOrth