Psalms 51

1 Началнику на хора. Учение Давидово,

2 a  когато идумеецът Доик идва да обади Саулу и да му каже, че Давид е дошъл в дома на Ахимелеха.

3 b  З ащо се, силний, хвалиш със злодейство? Божията милост е винаги с мене;

4 c  езикът ти пагуба измисля; като наострен бръснач е той у тебе, коварнико;

5 ти обичаш зло повече, нежели добро, повече лъжа, отколкото да говориш правда;

6 ти, коварни езико, обичаш всякакви пагубни речи;

7 d  затова Бог докрай ще те съкруши, ще те изрине и ще изтръгне тебе из жилището (ти) , и корена ти – из земята на живите.

8 Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят (като кажат) :

9 e  ето човек, който не полагаше в Бога своята сила, а се надяваше на многото си богатство, укрепяваше се в своето злодейство.

10 f  Аз пък съм в Божия дом като зеленееща се маслина, и се уповавам на милостта Божия навеки.

11 g  Вечно ще Те славя за това, що си сторил, и ще се уповавам на Твоето име, защото то е благо пред Твоите светии.
Copyright information for BulOrth