Psalms 54

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 54:1-2.
c  Началнику на хора. На струнни свирала. Учение Давидово.

Ч уй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление;

3 послушай ме и чуй ме; стена в тъгата си и се смущавам

4 d  от гласа на неприятеля, от притеснението на нечестивеца, защото хвърлят върху ми беззаконие и с гняв враждуват против мене.

5 Сърцето ми трепери в мене, и смъртни ужаси ме нападнаха;

6 страх и трепет ме връхлетя, и ужас ме обвзе.

7 И аз рекох: кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се успокоил,

8 далеч бих се отстранил и бих останал в пустинята;

9 побързал бих да се скрия от вятъра и бурята.

10 Разстрой, Господи, и раздели техните езици, защото виждам насилие и разпри в града:

11 e  денем и нощем обикалят по стените му; злодейства и неволя всред него;

12 всред него е пагуба; измама и коварство не напущат улиците му;

13 защото, да би ме враг хулил, – това бих понесъл; да би ми се противник големеел, – от него бих се скрил;

14 f  но това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, – мой приятел и мой близък,

15 с когото сме имали искрени разговори и сме ходили заедно в Божия дом!

16 Да ги сполети смърт; да слязат живи в ада, защото злодейството е сред тях, в техните жилища.

17 Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси.

18 g  Вечер и сутрин и на пладне ще моля и ще викам, и Той ще чуе гласа ми,

19 ще избави в мир душата ми от ония, които въстават против мене, защото много ги имам;

20 h  Бог ще чуе и отвека Живеещият ще ги смири, защото в тях промяна няма; те се не боят от Бога,

21 простряха ръце върху ония, които живееха в мир с тях, нарушиха своя съюз;

22 i  устата им по-меки от масло, а в сърцето им вражда; думите им по-нежни от елей, но те са голи мечове.

23 j  Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. Той никога не ще допусне праведник да се поклати.

24 k  Ти, Боже, ще ги свалиш в гибелния ров: кръвници и коварници не ще поживеят ни половина от дните си. Аз пък на Тебе (Господи) се уповавам.
Copyright information for BulOrth