Psalms 55

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 55:1-2.
c  Началнику на хора. За гълъбицата, занемяла в отдалечение. Творение от Давида, когато филистимци го бяха хванали в Гет.

П омилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден. притеснява ме.

3 Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които въстават против мене, о Всевишний!

4 Кога съм в страх, на Тебе се уповавам.

5 d  При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; на Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори плътта?

6 Всеки ден извъртат думите ми; всички техни помисли за мене са зло:

7 събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, за да хванат душата ми.

8 Нима ще избегнат отплатата за своята неправда? С гняв, Боже, повали народите.

9 У Тебе са изброени моите скитания; тури сълзите ми в съд при Тебе – не са ли те в Твоята книга?

10 e  Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; по това познавам, че Бог е с мене.

11 При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще възхваля словото Му.

12 f  На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек?

13 Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще въздам хвала;

14 защото Ти избави душата ми от смърт, (очите ми – от сълзи,) па и нозете ми от препъване, за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.
Copyright information for BulOrth