Psalms 56

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 56:1-2.
c  d  Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато избяга от Саула в пещерата.

П омилуй ме, Боже, помилуй ме, защото на Тебе се уповава душата ми, и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите.

3 Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, Който ми прави добро.

4 e  Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрами оногова, който иска да ме погълне; Бог ще прати Своята милост и Своята истина.

5 f  Душата ми е всред лъвове; лежа всред ония, които пламък дишат, всред синовете човешки, чиито зъби са копия и стрели, и чийто език е остър меч.

6 g  Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава!

7 h  Приготвиха примка за нозете ми; душата ми отпадна; изкопаха пред мене яма и сами паднаха в нея.

8 i  Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя.

9 j  Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

10 k  Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,

11 l  защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците – Твоята истина.

12 m  Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава.
Copyright information for BulOrth