Psalms 57

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 57:1-2.
Началнику на хора. Не погубвай. Творение Давидово.

Н аистина ли говорите правда вие, съдии, и справедливо ли съдите вие, човешки синове?

3 c  В сърце си кроите беззаконие, на къпони туряте злодействата, що сте сторили на земята.

4 d  От самото си рождение са отстъпили нечестивите; от майчина си утроба се заблуждават, говорейки лъжа.

5 e  Отровата им е като змийна отрова, като отрова на глуха аспида, която затиква ушите си

6 f  и не слуша гласа на заклинателя, най-изкусния в заклинания.

7 g  Боже, строши техните зъби в устата им; съкруши, Господи, челюстите на лъвовете!

8 h  Да изчезнат като вода, която се отича; кога изопнат стрелите, нека бъдат като пречупени.

9 i  Да изчезнат като разпуснал се охлюв; да не видят слънце като пометниче от жена.

10 j  Преди котлите ви да усетят пламнало тръне, вихър да разнесе и сурово, и обгорено.

11 k  Ще се зарадва праведникът, кога види отмъщение: ще умие стъпките си в кръвта на нечестивеца.

12 l  И ще каже човек: наистина има плод за праведника! и тъй, има Бог, Който съди на земята.
Copyright information for BulOrth