Psalms 58

Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато Саул прати да пазят около къщата му, за да го убие.

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 58:1-2.
c  И збави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене!

3 Избави ме от ония, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците;

4 d  защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните, без престъпление и без грях от моя страна, Господи;

5 e  без моя вина се стичат и въоръжават; дигни се мен на помощ и погледни.

6 f  Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев, дигни се да посетиш всички народи и недей щади ни едного от нечестивите беззаконници;

7 вечер те се връщат, вият като псета и ходят около града;

8 g  ето, изригват хули с езика си; в устата им мечове, „защото, – мислят си те, кой слуша?“

9 h  Но Ти, Господи, ще се насмееш над тях; Ти ще посрамиш всички народи.

10 i  Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото Бог е мой застъпник.

11 Моят Бог, Който ме милува, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на моите врагове.

12 Не ги умъртвявай, за да не забрави моят народ; разпръсни ги със силата Си и повали ги, Господи, Защитниче наш.

13 j  Думата от езика ми е грях в устата ми; нека се хванат в гордостта си за клетвата и лъжата, която изговарят.

14 k  Разпръсни ги с гняв, разпръсни ги, за да ги няма; и нека познаят, че Бог владичествува над Иакова до краищата на земята.

15 Нека се връщат вечер, нека вият като псета и ходят около града;

16 l  нека се скитат да търсят храна, и ненаситени да прекарат нощите.

17 Аз. пък ще възпявам Твоята сила и от ранни зори ще прогласям Твоята милост, защото Ти ми беше защита и прибежище в деня на моето нещастие.

18 Сило моя! Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, Който ме милува.
Copyright information for BulOrth