a 2 Царств. 8:1 и нат. 1 Парал. 18:3 , 12 .
b Пс. 43:10 .
g Пс. 43:10 .
h Пс. 17:30 ; 107:14 .

Psalms 59

1 Началнику на хора. На свирало Шушан-Едут. Творение от Давида за изучаване,

2 a  когато той воюва с Месопотамска Сирия и Сирия Цованска, и когато Иоав, връщайки се, порази в Солна долина дванайсет хиляди идумейци.

3 b  Б оже! Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши, и се разгневи. Обърни се към нас.

4 c  Ти потресе земята, разби я; поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила.

5 d  Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото и ни напои с омайно вино.

6 Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради истината,

7 за да се избавят Твоите възлюбени; спаси ме с Твоята десница и чуй ме!

8 e  Бог рече в Своето светилище: ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;

9 Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,

10 f  Моав е Моя умивалница; върху Едом ще простра обувката Си. Приветствувай Ме, земьо Филистимска!

11 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12 g  Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите войски?

13 Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14 h  С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни.
Copyright information for BulOrth