Psalms 62

1 a  Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня.

2 b  Б оже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна,

3 c  за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището:

4 защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят.

5 Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.

6 Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

7 d  Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи,

8 e  защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам;

9 f  към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа.

10 g  А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня.

11 Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.

12 h  А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.
Copyright information for BulOrth