Psalms 63

1
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 2.
2
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 63:1-2.
Началнику на хора. Псалом Давидов.

Ч уй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; запази живота ми от врага, който ме застрашава;

3 укрий ме от заговора на коварните, от бунта на злодейците,

4 c  които изостриха езика си като меч; изопнаха лъка си – язвителните си думи,

5 за да стрелят скришом върху непорочния; те стрелят внезапно върху него и не се боят.

6 d  Те се утвърдиха в зло намерение; съветваха се да заложат примки и думаха: кой ще ги види?

7 e  Дирят неправди, правят разследване подир разследване дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.

8 Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат внезапно пронизани;

9 f  с езика си ще поразят сами себе си; всички, които ги видят, ще бягат от тях.

10 g  И всички човеци ще се уплашат, ще възвестят делото Божие и ще разберат, че това е Негово дело.

11 h  А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.
Copyright information for BulOrth