Psalms 64

1 Началнику на хора. Псалом Давидов за пеене.

2 a  Т ебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим) .

3 b  Ти чуваш молитвата; към Тебе прибягва всяка плът.

4 Беззаконните дела ме надделяха; Ти ще очистиш нашите престъпления.

5 Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори; ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм.

6 Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, що са далеч в морето,

7 c  Който си поставил планините със силата Си и си с мощ препасан,

8 d  Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на народите!

9 И ще се уплашат от Твоите личби живеещите по краищата на земята. Ти ще подбудиш утро и вечер Тебе да хвалят.

10 e  Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата ѝ и обилно я обогатяваш: потокът Божий е пълен с вода; Ти приготвяш храните, понеже тъй си я устроил;

11 напояваш браздите ѝ, уравняваш буците ѝ, омекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израсляци;

12 f  увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина,

13 изпускат върху пустинните пасбища, и хълмовете се опасват с радост;

14 ливадите се покриват със стада, и долините се кичат с храни, възклицават и пеят.
Copyright information for BulOrth