Psalms 68

1 Началнику на хора. На свирало Шошаним. Псалом Давидов.

2 a  С паси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата (ми) .

3 b  Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочината на водите, и бързото им течение ме отвлича.

4 Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; измъчиха се очите ми да чакам Бога (мой) .

5 c  Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него трябва да дам.

6 Боже, Ти знаеш моето безумие, и греховете ми не са скрити от Тебе.

7 Да се не посрамят поради мене всички ония, които се надяват на Тебе, Господи, Боже на силите. Да се не посрамят поради мене ония, които Те търсят, Боже Израилев,

8 защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми.

9 Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми,

10 d  защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене;

11 и плача, като постя с душата си, и за това ме хулят;

12 и обличам вместо дреха вретище, и им ставам за приказ;

13 e  за мене приказват седещите при портите, и за мене пеят песни винопийците.

14 f  Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме в истината на Твоето спасение;

15 g  извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от ония, които ме мразят, и от дълбоките води;

16 да ме не завлече водното течение, да ме не погълне бездната, да не затвори над мене пропастта своите уста.

17 Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене;

18 h  не скривай лицето Си от Твоя раб, защото скърбя; скоро ме чуй;

19 приближи се до душата ми, избави я; заради моите врагове ме спаси.

20 i  Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: всичките ми врагове са пред Тебе.

21 j  Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях, очаквах състрадание, но го няма, – утешители, ала не намирам.

22 k  И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

23 l  Нека тяхната трапеза им бъде мрежа, и мирната им гощавка – примка;

24 да им се помрачат очите, та да не виждат, и разслаби завинаги чреслата им;

25 излей върху тях яростта Си, и пламъкът на Твоя гняв да ги обхване;

26 m  жилището им да запустее, и в шатрите им да няма кой да живее,

27 n  защото оногова, когото Ти порази, те още преследват, и страданията на ранените от Тебе умножават.

28 o  Притури беззаконие върху беззаконието им, и да не влязат те в Твоята правда;

29 p  да бъдат заличени из книгата на живите и с праведниците да не бъдат записани.

30 Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.

31 Ще славя името на (моя) Бог в песни, ще Го превъзнасям в славословие,

32 и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и с копита.

33 q  Ще видят това страдащите и ще се зарадват. И ще ви оживее сърцето, на вас, които търсите Бога,

34 r  защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници.

35 s  Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях;

36 t  защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове, и там ще се заселят и ще го наследят;

37 потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в него.
Copyright information for BulOrth