Psalms 70

1 a  Н а Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя довека,

2 Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си към мене и ме спаси.

3 b  Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия; Ти си наредил да ме спасиш, защото моя твърдиня и моя крепост си Ти.

4 c  Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия, от ръцете на беззаконника и потисника,

5 d  защото Ти си моя надежда, Господи Боже, мое упование от младините ми.

6 e  На Тебе съм се крепил от рождение; Ти си ме извел из майчината ми утроба; моята хвала към Тебе няма да престане.

7 f  За мнозина бях като че ли чудо, но Ти си моя твърда надежда.

8 g  Да се изпълнят устата ми с хвала (та да възпявам Твоята слава) , да възпявам всеки ден Твоето великолепие.

9 h  Не ме отхвърляй на старост; кога почне да чезне силата ми, не ме оставяй,

10 защото враговете ми говорят против мене; които дебнат душата ми, се съветват помежду си,

11 думайки: „оставил го Бог; гонете го и го хванете, защото няма кой да го избави“.

12 i  Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай ми на помощ!

13 j  Да се посрамят и да изчезнат, които враждуват против душата ми; да се покрият със срам и безчестие, които ми желаят зло!

14 Аз пък винаги ще се уповавам (на Тебе) и ще Те хваля все повече и повече.

15 Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния, защото им не зная броя.

16 Ще вникна в делата на Господа Бога; ще спомня Твоята правда – само Твоята.

17 k  Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса.

18 l  И до старост и до седини не ме оставяй, Боже, докле не възвестя Твоята сила на сегашния род, и на всички идещи – Твоята мощ.

19 m  Твоята правда, Боже, е до вишни небеса; Ти си извършил велики дела; Боже, кой е Тебе подобен?

20 n  Ти си напращал върху мене много и люти беди, но и пак Ти си ме оживявал и пак си ме извеждал от земните бездни.

21 o  Ти си ме издигал и си ме утешавал (и от земните бездни си ме извеждал) .

22 p  И аз ще славя на псалтир Тебе, Твоята истина, Боже мой; ще Те възпявам на гусла, Светийо Израилев!

23 Радват се устата ми, кога Ти пея, и душата ми, която си Ти избавил;

24 и езикът ми всеки ден ще разглася Твоята правда, защото постидени и посрамени са ония, които ми желаят зло.
Copyright information for BulOrth