Psalms 71

За Соломона. (Псалом Давидов.)

1 a  Б оже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда,

2 b  за да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в съда;

3 c  планините да донесат мир на людете, и хълмовете – правда;

4 d  да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха и да сломи потисника, –

5 e  и ще се боят от Тебе, докле пребъдва слънце и месечина, от рода в род.

6 f  Той ще слезе като дъжд върху покосена ливада
71:6 Според превода на 70-те: „Ще слезе като дъжд върху руно“.
, като капки, оросяващи земята;

7 h  в негови дни ще процъфти праведникът, и ще има изобилен мир, докле месечина трае;

8 i  той ще владее от море до море и от реката
71:8 Ефрат.
до краищата на земята;

9 пред него ще паднат жителите на пустините, и враговете му прах ще лижат;

10 k  царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат; царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат;

11 l  и ще му се поклонят всички царе; ще му служат всички народи;

12 защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник.

13 m  Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните;

14 от коварство и насилие ще избави душите им, и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите му;

15 n  и той ще живее, и ще му дават арабийско злато, и ще се молят за него непрестанно, всеки ден ще го благославят;

16 o  ще има изобилие на жито по земята, навръх планините; плодовете му ще се вълнуват като гора Ливанска, и в градовете людете ще се размножат като трева по земята;

17 p  неговото име ще бъде (благословено) довека; докле слънце трае, ще се предава името му
71:17 В Славянския превод: „името му съществува преди слънцето“.
; и в него ще бъдат благословени (всички земни племена) , всички народи ще го облажават.

18 r  Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който едничък прави чудеса;

19 s  благословено името на славата Му довека, и цяла земя да се изпълни с Неговата слава! Амин и амин.

20 Свършиха се молитвите на Давида, Иесеевия син.
Copyright information for BulOrth