Psalms 72

Псалом Асафов.

1 a  К олко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце!

2 Пък аз – безмалко се не разклатиха нозете ми, безмалко се не подхлъзнаха стъпките ми, –

3 b  аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите,

4 защото за тях няма страдания до смъртта им, и силите им са крепки;

5 за човешки труд ги няма, и на удари с другите люде не се излагат.

6 Затова гордост ги е обвила като огърлие, и дързост ги облича като накит;

7 c  изпъкнали са очите им от тлъстина, бликат помислите в сърцето;

8 на всички се присмиват, злобно разнасят клевети, говорят надменно;

9 d  дигат уста към небесата, и езикът им обикаля по земята.

10 Затова и народът Му натам се обръща, пият вода с пълна чаша

11 e  и казват: „как ще узнае Бог? и може ли да знае Всевишният?“

12 И ето, тия нечестивци добруват на тоя свят, трупат богатство.

13 f  (И казах си:) та не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност ръцете си,

14 и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин?

15 Но ако кажех: ще разсъждавам тъй, – то аз щях да бъда виновен пред рода на Твоите синове.

16 И мислех си, как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи,

17 докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край.

18 g  Тъй, на плъзгави пътища си ги турил Ти и ги сваляш в пропаст.

19 h  Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужаси!

20 i  Както сън изчезва след събуждане, тъй и Ти, Господи, като ги събудиш, ще унищожиш техните блянове.

21 Когато кипеше сърцето ми и се терзаеше вътрешността ми,

22 j  аз бях невежа и не разбирах; като добиче бях пред Тебе.

23 k  Но аз съм винаги с Тебе; Ти ме държиш за десницата;

24 Ти ме ръководиш с Твоя съвет и после ще ме приемеш в слава.

25 l  Кого имам на небето? а с Тебе ли съм, на земята нищо не искам.

26 m  Изнемогва плътта и сърцето ми; Бог е твърдиня на сърцето ми и мой дял вовеки.

27 n  Защото ето ония, които се отдалечават от Тебе, загиват; Ти изтребяш всекиго, който отстъпва от Тебе.

28 o  А мене е добре да се приближавам към Бога! На Господа Бога възложих упованието си, за да разгласям всички Твои дела (при портите на дъщерята Сионова) .
Copyright information for BulOrth