Psalms 73

Учение Асафово.

1 a  З ащо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът Ти се е разпалил против овците на Твоето пасбище?

2 b  Спомни си Твоя народ, който Ти от старо време си придобил и изкупил за дял на Твоето притежание, спомни си тая Сион планина, на която си се заселил.

3 Подигни стъпките Си към вековните развалини: врагът разруши всичко в светилището.

4 c  Рикат Твоите врагове всред събранията Ти; поставили са своите знакове, вместо нашите знамена;

5 изглеждаха като някой, който дига брадва върху сплетените на дърво клони;

6 и сега всички резби в него изведнъж разрушиха с топори и секири;

7 d  предадоха на огън Твоето светилище; съвсем оскверниха жилището на Твоето име;

8 рекоха в сърцето си: „да ги разорим съвсем“, – и изпогориха всички места на Божиите събрания по земята.

9 e  Нашите знакове не виждаме, няма вече пророк и няма с нас никой, който да знае, докога ще трае това.

10 Докога, Господи, ще ни кори врагът? противникът вечно ли ще хули Твоето име?

11 Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си? Порази ги отсред недрата Си,

12 Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята!

13 f  Със силата Си Ти раздвои морето, във водата строши главите на змейовете;

14 Ти строши главата на левиатана, даде го за храна на людете (етиопски) в пустинята;

15 g  Ти пресече извори и потоци, Ти пресуши буйни реки.

16 Твой е денят и Твоя е нощта: Ти си приготвил светилата и слънцето;

17 h  Ти си установил всички предели на земята, лято и зима Ти си наредил.

18 i  Спомни си, прочее: врагът кори Господа, и люде безумни хулят Твоето име.

19 Не предавай на зверове душата на Твоята гургулица; не забравяй завинаги събранията на Твоите бедни.

20 Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по земята се изпълниха с насилнишки жилища.

21 j  Да се не върне посрамен потиснатият; сиромах и беден да възхвалят Твоето име.

22 k  Стани, Боже, защити делото Си, спомни всекидневната хула към Тебе от безумния;

23 не забравяй вика на Твоите врагове, шумът на тия, които въстават против Тебе, непрестанно се подига.
Copyright information for BulOrth