Psalms 76

1 a  Началнику на хора Идитумов. Псалом Асафов.

2 Г ласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще ме чуе.

3 b  В деня на скръбта си търся Господа; ръката ми нощем е простряна и се не уморява; душата ми се отказва от утеха.

4 Спомням си за Бога и треперя; помислям, и духът ми изнемогва.

5 Ти ми не даваш да затворя очи; потресен съм и не мога да говоря.

6 c  Размислям за стародавни дни, за годините на минали векове;

7 d  припомням си моите песни нощем, беседвам със сърцето си, и духът ми изпитва:

8 e  нима Господ завинаги е отхвърлил и не ще вече да благоволи?

9 нима завинаги е престанала Неговата милост, и Неговото слово се пресекло от рода в род?

10 f  нима Бог е забравил да милува? нима в гнева Си Той е затворил Своите щедрости?

11 g  И си казах: ето моята тъга – десницата на Всевишния се е изменила.

12 h  Ще си спомням за делата на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса;

13 ще вниквам във всички Твои дела и ще размислям за Твоите велики деяния.

14 i  Боже, Твоят път е свет. Кой Бог е тъй велик, както Бог (наш) !

15 j  Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви Своята мощ посред народите;

16 k  Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Иакова и на Иосифа.

17 l  Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха, и бездните затрепериха.

18 Облаците изливаха вода, черните облаци издаваха гръм, и Твоите стрели летяха.

19 m  Гласът на Твоя гръм се носеше в небесния кръг; светкавици осветяваха вселената; земята трепереше и се тресеше.

20 n  Твоят път в морето, Твоите пътеки в големите води и Твоите следи са незнайни.

21 o  Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Моисея и Аарона.
Copyright information for BulOrth